Zihinsel Eğitim

Hizmet Verdiğimiz Zihinsel Engel Grupları

Mental Retardasyon ( Zeka Geriliği ) Mental retardasyon; gelişim dönemlerinde ortaya çıkan, çevreye uyum ve davranışlardaki bozulma ile birlikte olan, genel zihinsel fonksiyonların ortalamanın anlamlı derecede altında olması şeklinde tanımlanabilir. Mental retardasyon zihinsel yeteneklerin yetersiz gelişimidir. Zihinsel yetenekler bir toplumda en yüksekten en düşüğe kadar bir devamlılık gösterdiğinden mental gerilikli grubu, normal gruptan kesin sınırlarla […]

TUBEROSKLEROZ Tuberoskleroz birçok organı birden tutan genetik bir hastalıktır. %40 oranında otozomal dominant olarak kalıtılır. Yani tuberoskleroz hastalığı olan bireylerin %40 ında  anne veya babadan hastalık bu kişiye geçmiştir. %60 ında ise gebelik veya öncesinde oluşan bir mutasyonla bireyde hastalık ortaya çıkmıştır. Nörokutanöz sendromlar olarak bilinen sendromlardan biridir. Beyin, cilt, böbrek,kalp, akciğer, göz tutulumu görülebilir. […]

SPİNA BİFİDA Spina bifida omurganın doğumsal olarak açık olmasıdır. Bu durum görece küçük bir yerde olabileceği gibi geniş bir alanı da ilgilendirebilir. Spina bifida’nın ileri şekillerinde sinir dokuları dışarı doğru yer değiştirip yaralanmaya ve enfeksiyonlara açık hale gelebilir. Spina bifida gelişme oranı toplumdan topluma değişmektedir. Genelde sosyoekonomik durumla spina bifida’nın açığa çıkması arasında eksi bir […]

RETT SENDROMU      Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılan beyinsel gelişim bozukluğudur. Ancak bunun yanlış bir sınıflandırma olduğunu ve benzer şekilde otistik belirtiler gösteren frajil X sendromu, tüberoz skleroz ya da Down sendromunun yaygın gelişimsel bozukluklar olarak sınıflandırılabileceğini önesüren görüşler bulunmaktadır. Bu sendromun belirtileri kolaylıkla otizm ve Angelman sendromunun belirtileriyle karışır. Klinik belirtiler […]

Mikrosefallik Kafası vücuduna oranla çok küçük olan bir tiptir. Halk arasında bunlara yumruk kafalı, küçük kafalı ve benzeri adlar verilmektedir. Nedenleri kesin olarak bilinmemekle beraber kalıtsal yönlü olduğu söylenmektedir. Kafanın son derece küçük olması, beyin gelişimini sınırlamaktadır. Bazılarında yüz normal, bazılarının da baş la birlikte tüm yüz organları küçük olmaktadır. Belirtileri Nelerdir? Kafatasının küçük boyutu […]

MENİNGOMYELOSEL (MMC) Meningomyelosel (mmc) başlıca sinir sistemini, kas-iskelet sistemini ve genitoüriner sistemi etkileyen kompleks bir sendromdur. Çocukta nöromotor disfonksiyon yaratan hastalıklar arasında serebral palsiden sonra ikinci sırada gelir. Temel sorun nöral plak adı verilen ilkel yapının omuriliği oluşturması sırasında bir tüp şeklini alırken orta hatta meydana gelen kapanma eksikliğidir(1,2,3). Annenin iyi beslenmesi, anne sağlığına verilen […]

Lench-Nyhan Sendromu Cinsiyet bağımlı çekinik kalıtım özelliği nedeniyle erkeklerde çok daha yaygın bir sendromdur. PKU’dan sonra en yaygın olarak görülen ikinci metabolizma bozukluğudur. Sendromun en önemli özelliği bireyin kotrol edilemez kendini yaralamaya neden olan dürtüleridir. Zihinsel engellilik nedenleri belli bazı ölçütlere göre sınıflandırılan pek çok model vardır. Bunlar içerisinde en yaygın olanı AAMD tarafından yapılan sınıflandırmadır. Bu […]

Kretenizm   Troid bezinin az troxsin hormonu salgılanması sonucunda oluşan bir durumdur. Troxsin azlığı organizmada birçok gelişim bozuklukları yanında zihin gelişimini ve fonksiyonlarını bozmaktadır. Bu gün kretenizmin nedeni, troid bezinin az troxin hormonu salgılaması olduğu bilinmektedir. Troxinin azlığı organizmada birçok gelişim bozuklukları yanında zihin gelişimini de bozmaktadır. Kretenizm doğuşta mevcut ise bebeklikte çocuk: Pasif görünür kımıldamak […]

KLİNEFELTER SENDROMU Hücre bölünmesi sırasında eşey kromozomlarından X’in ayrılmaması durumundan kaynaklanan bir sendromdur. İki tane X kromozomu taşıyan bir yumurta hücresinin normal bir sperm ile döllenmesiyle meydana gelir. Normal karyotipte 46, XY olması gereken bireyin, Klinefelter sendromunda 47, XXY şeklinde karyotipi vardır. Hastalığı, 1942’de Dr. Harry Klinefelter ilk olarak tanımlamıştır, doktorun adıyla anılan doğuştan gelen […]

Hidrosefalilik İri kafalı, su kafalı, büyük kafalılardır. Beyin zarıyla kafatası arasında bulunan cerebro Spinal denilen sıvının beyin üzerinde basıncını arttırarak beynin gelişmesini yavaşlatıp normal fonksiyonlarını bozabilir. Bu nedenle erken müdahale edilerek damarlara girilip kafatasından bu zararlı sıvı alınarak etkisi azaltılabilir. Hidrosefali Neden Olur? Mevcut hastaların hemen hemen büyük çoğunluğunda hidrosefali, beyin omurilik sıvısının dolaşım yolundaki […]

Frajil X Sendromu Down sendromundan sonra geriliğin en yaygın klinik tipi olup; günümüzde kalıtsal zekâ geriliğinin en yaygın nedenidir. Genetik geçiş mekanizması çok karmaşık olmakla birlikte X kromozomu ile ilişkilidir. Frajil X Sendromu, FXS bir gendeki (FMR-1) değişiklik ya da mutasyon nedeniyle olur. FMR-1 genindeki mutasyon DNA’daki belirli kimyasal kısımların (CGG) genişlemesi (tekrarlaması) şeklindedir. Herkeste […]

Fenilketonüri (PKU) Fenilketonüri, gıdalarla alınan ve esansiyel bir aminoasit olan fenilalenini tirozine çeviren fenilalanin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok az olması sonucunda ortaya çıkan kalıtsal bir metabolik hastalıktır. Türkiye’de görülme sıklığı yaklaşık 1/3500 dür. Otozomal resesif ( çekinik ) olarak kalıtım yoluyla geçer. Fenilalanin vücutta kullanılamadığı için fazla miktarlarda birikir ve başka yollarla fenilpirüvik asit […]

EPİLEPSİ Epilepsi, beyinde bulunan sinir hücrelerinin aktivitesini bozarak kişinin tekrar eden nöbetler yaşamasına neden olan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Epilepsi nöbetlerinin farklı türleri vardır ve bu nöbetler 2-3 saniye süren boş bakışlardan, kas seğirmelerine veya bilincin tamamen kaybolduğu nöbetlere kadar geniş bir yelpazede görülebilir. Nöbetler hafif veya orta dereceli olsa dahi epilepsi tedavi gerektiren […]

DOWN SENDROMU ( Mongolizm ) Down sendromu (mongolizm) normalde her insanda 46 olan kromozom sayısının 47 olması sonucunda oluşan gelişimsel sorunlarından biridir. Down sendromu 21. kromozomun çocukta 2 yerine 3 tane olmasıyla kendini gösteren, 700 doğumda bir görülen bir kromozom hastalığıdır. Bu fazlalık bazen anneden bazen de babadan oluşan hatadan, bazen de bebeğin gelişimi sırasında […]

Dandy-Walker Sendromu Dandy-Walker Sendromu doğumsal bir hastalık olup beyinde dördüncü ventrikül denilen bir boşluk ile beyinciği ilgilendirmektedir.Hastalık dördüncü ventrikül denilen ve beyin omurilik sıvısının dolaştığı boşluklardan birinin doğuştan anormal genişlemesi, beyincikte iki beyincik yarımküresinin arasında yer alan ve vermis denilen bölümün yokluğu(agenezisi) veya gelişiminin geri kalması(hipoplazisi) ve bu anormallikler sonucunda kafatasının arka boşluğunda bir kist […]

ANGELMAN SENDROMU Angelman sendromu nadir rastlanan bir nöro-genetik hastalıktır. Irklarda görülme hızı çok iyi bilinmemekle beraber yaklaşık olarak 15,000 ila 30,000 canlı doğumda bir olduğu kabul edilmektedir. Sendrom ilk kez 1965 yılında hastalığı tarif eden İngiliz doktor Harry Angelman’a atfedilmiştir. Angelman Sendromu, ailede sadece tek kişide görülen; kromozom 15’de bulunan bir grup gendeki problemden kaynaklandığı […]

Zihinsel Engel Gruplarına Verdiğimiz Eğitimler

TÜRKÇE MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Türkçeyi doğru kullanma becerisini kazanabilme KAZANIMLAR Sözel yönergelere uyar. Sözcükleri doğru kullanır. Görsel uyaran verildiğinde tepki verir. İşitsel uyaran verildiğinde tepki verir. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu sağlar. El, göz koordinasyonu sağlar. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirici taklidî hareketler yapar. Yazıda kullanılan araç-gereçleri tanır. Yazı araç-gereçlerini […]

TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Toplumsal yaşam becerilerini kazanabilme KAZANIMLAR Günlük işlerin gerektirdiği farklı durumlara uygun söz kalıplarını kullanır. Gerektirdiğinde reddetme davranışı gösterir. Karşısındaki kişilerin ifade ettiği duygulara uygun tepki verir. İletişimde bulunduğu kişilere karşı hoşgörülü ve anlayışlı olmaya dikkat eder. Bilgi almak için sorular sorar. Serbest zamanını ilgileri doğrultusunda değerlendirir. Sinema, tiyatro gibi […]

SOSYAL HAYAT MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Sosyal hayat becerilerini geliştirebilme KAZANIMLAR Sınıfını ve sınıfında bulunan araç-gereçleri tanır. Sınıfta uyulması gereken kuralları belirtir. Vücut sistemlerini tanır Duyu organlarını tanır. Vücudumuzda yer alan iç organları tanır. Başlıca besin maddelerini tanır. Sağlıklı beslenme yollarını belirtir. Kaza türlerini tanır. Kazalardan korunma yollarını açıklar. Hastalanınca yapılması gerekenleri belirtir. Sağlık kurumlarını tanır. […]

PSİKOMOTOR BECERİLER MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Psikomotor becerilerini geliştirebilme KAZANIMLAR Oturma davranışı edinir. Emekleyerek yer değiştirir. Elleriyle iterek nesnelerin yerlerini değiştirir. Nesneleri kaldırır. Nesneleri taşır. Ayakta durma davranışı edinir. Denge tahtasında ayakta durur. Yürüme davranışı edinir. İki ayağını kullanarak zıplar. Merdiven çıkar. Belirli bir yere kadar koşar. Parmaklarıyla küçük nesne takip eder. Parmaklarıyla dokunarak küçük nesneleri […]

MATEMATİK MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Matematik ile ilgili becerileri geliştirebilme KAZANIMLAR Nesneleri az ve çok olma durumuna göre ayırt eder. Nesneleri çokluklarına göre sıralar. Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar. Nesneleri uzun ve kısa olma durumuna göre ayırt eder. Nesneleri uzunluklarına göre sıralar. Nesneleri kalın ve ince olma durumuna […]

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Günlük yaşam becerilerini geliştirebilme KAZANIMLAR Saç kurutma makinesi kullanır. Telefon kullanır. Çalar saat kurar. Asansör kullanır. Bilgisayar kullanır. Perde açar. Perde kapatır. Pencere açar. Pencere kapatır. Kapı açar. Kapı kapatır. Çöp toplar. Masa siler. Yer siler. Toz alır. Yer süpürür. Cam siler. Dolap düzeltir. Lavabo temizler. Buzdolabı temizler. Elektrik […]

DİL, KONUŞMA VE ALTERNATİF İLETİŞİM BECERİLERİ MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Dil, konuşma ve alternatif iletişim becerilerini geliştirebilme KAZANIMLAR Sesin yönünü bulur. Sesin kaynağını bulur. Adı söylendiğinde bakar. Konuşana dikkatini yönelttiğini jest, mimik ve hareketlerle gösterir. Farklı resimler arasından ismi söylenen nesneyi gösterir. Resim üstünde istenen nesneyi gösterir. Tek basamaklı basit sözel yönergeleri yerine getirir. İki ve […]

BİLİŞSEL BECERİLERE HAZIRLIK MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Bilişsel becerilerini geliştirebilme KAZANIMLAR Göz teması kurar. Görsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar. İşitsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar. Nesneleri renklerine göre eşleştirir. Adı söylenen nesnenin resmini gösterir. Dinletilen sesi, uygun resimle eşleştirir. Tek eylem bildiren yönergeyi yerine getirir. İki eylem bildiren yönergeyi yerine getirir. Üç ve […]