Bedensel Eğitim

Hizmet Verdiğimiz Bedensel Engel Grupları

Travma, canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı, bir doku ya da organın yapısını ya da biçimini bozan ve dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan yerel yara olarak tanımlanmaktadır. Psikolojide daha çok; bireyin gerektiği gibi bir tepki gösteremediği, üzerinde durduğu halde çözüme kavuşturamadığı, dolayısıyla bilincin dışına ittiği yaşantıdır. Bilinçdışından […]

Spinal müsküler atrofi (SMA), ikinci motor nöronların kalıtımsal bir hastalığıdır. Otozomal resesif nöromüsküler hastalıklar arasında en sık görülen SMA’nın canlı doğumlarda ortaya çıkma olasılığı kabaca 10,000’de bir, taşıyıcılık sıklığı ise 50’de birdir. Kollarda ve bacaklarda güçsüzlük ve atrofiyle seyreden bu hastalığın en ağır şeklinde solunum da etkilenir. HASTALIĞIN TİPLERİ VE BELİRTİ/BULGULARI SMA’nın başlıca belirtileri, kas […]

Beyin Felci (Spastik Felç, Serebral Palsi) Tanım: Doğum öncesi, d oğum sırası ya da doğum sonrası erken çocukluk çağında (0-7 yaş), beyinde meydana gelen bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan yürüme, hareket ve duruş bozuklukları ile seyreden bir hastalıktır. Bazı durumlarda zeka geriliği hastalığa eşlik edebilir. Neden: Beyin hasarına yol açan nedenler üç dönemde etkili olmaktadır: Doğum öncesi dönem, doğum, […]

 Çocuk Felci (Poliomyelit) Çocuk felci aşılama ile tamamen önlenebilen bir hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde yapılan düzenli aşı kampanyaları ile giderek yok edilmeye başlanmıştır. Tanım: Genellikle ateş yada üst solunum yolu enfeksiyonu ile başlayan kol, bacak ve gövde kaslarında felçlere, omurgada eğriliklere ve bacakta kısalığa yol açan viral bir hastalıktır. Genellikle 1-4 yaşları arasında çocuklarda görülür. Neden: Polio virüsünün […]

İlerleyici Kalıtsal Sinir Hastalıkları (Spinal Muskular Atrofi) Tanım: Genellikle altta yatan genetik bir bozukluk ve bu bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkan sinir dokusu harabiyetidir. Bu hastalıklar sinirleri, omuriliği veya beyni tutarlar. Sinir harabiyetine bağlı olarak kol ya da bacaklarda kuvvet kayıpları, ileri evrelerde felçler meydana gelir. Genellikle her iki kol veya her iki bacak bazen de […]

Motor Mental Retardasyon Çocuklarda gelişme geriliklerine çok sık rastlanır. En sık nedenlerden olan majör malformasyonlar, ya da çok düşük doğum ağırlığı dışta bırakıldığında bile çocukların %10’u gelişim açısından tarandıklarında gecikmeli çıkarlar. Gelişme geriliği gelişimin tüm alanlarını (dil, sosyal, motor, el becerisi vs.. ) ya da belirli alanlarını kapsayabilir. Genel olduğunda çoklukla santral sinir sisteminden (SSS) […]

Omurga Eğrilikleri (Skolyoz, Kifoz)  Tanım: Omurganın yanlara doğru “S” ya da “C” şeklindeki eğriliklerine skolyoz; arkaya doğru eğriliklerine kifoz (kamburluk) denir. Skolyoz, kifoza göre daha sık karşılaşılan bir problemdir. Neden: Üç şekilde ortaya çıkar: §    Doğuştan §    Nedeni bilinmeyen §    Nedeni bilinen a- Doğuştan: Omurgayı oluşturan kemiklerin (omurlar) doğuştan olan kusurları nedeniyle, omurgada meydana gelen eğriliklere doğuştan omurga eğriliği […]

Friedreich Ataksisi Nedir? Friedreich’s Ataksisi, İnsan DNA’sındaki 9. kromozomdaki bir genetik bozuklukla ilgilidir. Beyincik adlı organın görevini yapamaması nedeniyle beyincikle ilgili belirtiler gösterir. Beyincik vücut dengesini sağlamada yer alan beynin alt bölümüdür ve ayrıca omurilik’i de etkileyebilir. Hastalık, Beyincik ve Beyin ile kaslar arasındaki koordinasyon sorunlarından kaynaklanır. Bu koordinasyon eksikliğinin nedeni ise yukarıda değindiğimiz 9. […]

Duchenne kas distrofisi (DMD) nedir? Kas distrofisi denince kişilerin isteyerek hareket ettirebildiği ve kısaca istemli kaslar olarak adlandırılan kasların ilerleyici olarak yapısının bozulduğu bir hastalık grubu anlaşılmaktadır. Bu hastalık grubunun ortak özelliği; kas kuvvetsizliği, sinsi başlangıç ve ilerleyici olmasıdır. Zaman içinde bu hastalıklarda kas dokusunda azalma ve yerine yağ dokusu geçmesi görülür. Bu grup kas […]

Bedensel Engel Gruplarına Verdiğimiz Eğitimler

YÜZÜSTÜ MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Yüzüstü pozisyonda baş-boyun, üst gövde kontrolünü sağlayabilme. KAZANIMLAR Yan yatış pozisyonundan dönerek yüzüstü pozisyona geçer. Sırtüstü yatış pozisyonundan dönerek yüzüstü pozisyona geçer. Bağımsız baş kontrolünü sağlar. Kollar ve gövdenin simetrik duruşunu sağlar. Kollarından destek alarak üst gövdeyi kaldırır. Vücudunun çeşitli bölümlerini destek noktası olarak kullanır. Bir elinden destek alarak diğer […]

VESTİBULER SİSTEM (DENGE) MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Vestibuler sistemini uyararak dengesini geliştirebilme. KAZANIMLAR Ayakta desteksiz durur. Tek ayak üzerinde dengede durur. Elleri ile destek alarak trambolinde zıplar. Elleri ile destek almadan trambolinde zıplar. Egzersiz topu üzerinde denge ve pozisyonunu korur. Denge tahtasında öne ve yana doğru adım alarak salınım yapar. Değişik pozisyonlarda salıncakta sallanır. MODÜLÜN […]

TUTMA VE BIRAKMA MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Nesneleri tutma ve bırakma becerilerini geliştirebilme. KAZANIMLAR Nesneye eliyle uzanır. Nesneyi bir elinden diğer eline geçirir. El bileğini yukarı kaldırarak orta pozisyonda nesneyi tutar. Dirsek bükülü ve düz iken nesneyi tutar ve bırakır. Farklı omuz yüksekliklerinde nesneyi tutar ve bırakır. Avuç içinin yukarı veya aşağı doğru dönük olduğu […]

TAKTİL SİSTEM (DOKUNMA) MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Nesneleri dokunarak algılama yeteneğini geliştirebilme. KAZANIMLAR Nesneleri dokunarak tanır. Farklı yüzeyleri olan nesneleri ayırt eder. Farklı doku veya özellikteki nesnelere dokunmaya istekli olur. Nesneleri ısılarına göre ayırt eder. Nesneleri ağırlıklarına göre ayırt eder. Dokunulan vücut bölümünü tanır. MODÜLÜN SÜRESİ Taktil sistem modülünün uygulama süresi toplam 160 ders saatidir. […]

SIRTÜSTÜ MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Sırtüstü simetrik duruş ve baş kontrolünü sağlayabilme. KAZANIMLAR Simetrik vücut algısı pozisyonu edinir. Vücut düzgünlüğünü korur. Yakın çevresi ile etkileşime girmek için baş ve boyun pozisyonunu bağımsız olarak korur. Kol bacak hareketlerini kullanarak günlük yaşam becerilerini gerçekleştirmeye destek verir. Her iki yana bağımsız olarak döner. MODÜLÜN SÜRESİ Sırt üstü modülünün […]

PROPRİOSEPTİF SİSTEM(VÜCUT FARKINDALIĞI) MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Vücut hareketlerini düzgün ve kontrollü yapabilme. KAZANIMLAR Nesneleri iterek kas ve eklemlere uyarı verir. Nesneleri çekerek kas ve eklemlere uyarı verir. Elleri üzerinde yürür. Yüzüstü yatarken elleri üzerinde baş ve gövdesini kaldırır. Gözler açık ve kapalı vücut pozisyonunun farkında olur. Bara tırmanır. MODÜLÜN SÜRESİ Proprioseptif (vücut farkındalığı) modülünün […]

MERDİVEN İNİP ÇIKMA MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Merdiven inme ve çıkma becerisi kazanabilme. KAZANIMLAR: Bir ayağını dengesini koruyarak bir alt basamağa indirir. Vücut ağırlığını kontrollü şekilde alt basamaktaki ayağına aktarır. Arkadaki ayağını uygun şekilde aynı veya bir alt basamağa indirir. Merdiven inme hareketlerini ritmik ve simetrik olacak şekilde her iki tarafta tekrar eder. Bir ayağını […]

İLERİ DÜZEY FONKSİYONEL BECERİLER MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI İleri düzey fonksiyonel becerileri geliştirebilme. KAZANIMLAR İki çizgi arasında öne ve yana doğru yürür. Tek çizgi üzerinde öne ve yana doğru yürür. Öne doğru iki ayak üzerinde sıçrayarak ilerler. Öne doğru tek ayak üzerinde sıçrayarak ilerler. Farklı yükseklikteki engelleri sıçrayarak geçer. Rampadan bağımsız olarak çıkar. Rampadan bağımsız […]

GÖRSEL ALGILAMA MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Görsel algılama becerilerini geliştirebilme. KAZANIMLAR: 1- Şekli kopya eder. 2- Eksik resmi tamamlar. 3- Parça bütün ilişkisi kurar. 4- Şekillerin benzerliklerini ayırt eder. 5- Şekillerin farklılıklarını ayırt eder. 6- Rakam ve harflerin yönünü karıştırmadan yazar. 7- Üst üste çizilmiş şekilleri ayırt eder. MODÜLÜN SÜRESİ Görsel algılama modülünün uygulama süresi […]

EMEKLEME MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Bağımsız emekleyerek yer değiştirmeyi sağlayabilme. KAZANIMLAR Öne doğru sürünür. Yüzükoyun pozisyondan emekleme pozisyonuna geçer. Emekleme pozisyonunda kollarına ve bacaklarına ağırlık aktarır. Kollarını, bacaklarını ve gövdesini kullanarak ileri-geri emekler. Emekleme pozisyonundan oturmaya geçer. Basamaklı yüzeyleri emekleyerek çıkar. Basamaklı yüzeyleri geri geri emekleyerek iner. Günlük yaşam aktivitelerinde emekleyerek yer değiştirir. MODÜLÜN SÜRESİ […]

EL BECERİLERİ VE EL GÖZ KOORDİNASYONU MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI El becerilerini ve el göz koordinasyonunu geliştirebilme. KAZANIMLAR Makasla basit şekilleri keser. Nesneleri üst üste dizer. Nesneleri yan yana dizer. Çubukları delikli tahtaya takar. Kâğıt katlar. Ayakkabı bağcığı bağlar. Fermuar açar. Fermuar kapatır. Musluk açar. Musluk kapatır. Düğmeleri ilikler. Düğmeleri açar. Yoğurma maddeleri ile basit […]

DİZÜSTÜ MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Dizüstü ve yarım dizüstü simetrik duruş sağlayabilme. KAZANIMLAR Emekleme pozisyonundan ellerinden destek alarak dizüstü pozisyona geçer. Yerde oturma pozisyonundan dizüstü pozisyona geçer. Dizüstünde simetrik durur. Dizüstünde öne doğru hareket eder. Gövde ve kalçanın birlikte kontrolünü sağlar. Sağ dizüstünden yarım dizüstü pozisyona gelir. Sol dizüstünden yarım dizüstü pozisyona gelir. MODÜLÜN SÜRESİ […]

DESTEKSİZ YÜRÜME MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Desteksiz yürüme becerisi edinebilme. KAZANIMLAR Ayakta dururken gövde ağırlığını yana ve öne aktarır. Ağırlık bir tarafta iken diğer bacağı ile öne adım atar. Dengesini koruyarak birbiri ardına adımlar. Farklı yönlere yürür. Kısa mesafede farklı zeminlerde yürür. Uzun mesafede farklı zeminlerde yürür. Engeller arasında yürür. MODÜLÜN SÜRESİ Desteksiz yürüme modülünün […]

DESTEKSİZ OTURMA MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Desteksiz oturma pozisyonunu sağlayabilme. KAZANIMLAR Baş ve gövde kontrolünü sağlar. Yerde oturma pozisyonundan emekleme pozisyonuna geçer. Değişik yüzeylerde bağımsız oturma pozisyonu alır. Oturma pozisyonunda dengesini sağlar. Kolları ve elleri ile kendisini destekler ve ağırlık aktarır. Çeşitli yönlerde gövdesini eğip tekrar düzeltir. Gövde kontrolünü kaybetmeden kolları ile farklı yönlere uzanır. […]

DESTEKLİ YÜRÜME MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Destekle yürüme becerisi edinebilme. KAZANIMLAR Farklı yönlere uzanır. Yerden bir nesneyi alarak doğrulur. Ellerinden destek alarak yana doğru adım atar. Duvardan destek alarak yana doğru yürür. Ellerinden destek alarak gideceği yöne doğru döner. Seçilen uygun yardımcı araç veya destekle adım atar. Seçilen uygun yardımcı araç veya destekle yürür. Yürürken […]

DESTEKLİ OTURMA MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Doğru pozisyonda destekli oturma becerisini sağlayabilme. KAZANIMLAR Destekli oturma pozisyonunda baş kontrolünü sağlar. Destekli oturma pozisyonunda kollarını orta hatta getirir. Destekli oturma pozisyonunda iken kolları ile farklı yönlere uzanır. Destekli oturma pozisyonunda nesneleri tutar. Destekli oturma pozisyonunda ellerini ve kollarını kullanır. Vücudu dik pozisyona getirir ve korur. MODÜLÜN SÜRESİ […]

AYAKTA DURMA MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Bir yerden tutunarak ayağa kalkabilme ve ayakta durabilme. KAZANIMLAR Oturma pozisyonundan ayakta durma pozisyonuna geçer. Dizüstü pozisyondan yarım dizüstü pozisyona geçerek ayağa kalkar. Ellerinden destek alarak çömelip kalkar. Ayakta duruş pozisyonunda diz, kalça ve gövdesini kontrol eder. Ayakta dururken her iki tarafa ağırlık aktarır. Ellerinden ya da gövdesinden destek […]

ÇİZİM BECERİLERİ MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI Çizim becerilerini geliştirebilme. KAZANIMLAR Kalemi uygun şekilde tutar. Rastgele karalama yapar. Temel çizgileri çizer. Çizilen basit geometrik şekilleri kopya eder. Eksik resmi tamamlar. Sınırlı alanları boyar. Kesik çizgilerle verilen şekli tamamlar. Farklı kol açılarında boyama yapar. İki ve üç boyutlu çizimleri boyar. İki ve üç boyutlu çizimleri yapar. MODÜLÜN […]