Kretenizm

  Troid bezinin az troxsin hormonu salgılanması sonucunda oluşan bir durumdur. Troxsin azlığı organizmada birçok gelişim bozuklukları yanında zihin gelişimini ve fonksiyonlarını bozmaktadır. Bu gün kretenizmin nedeni, troid bezinin az troxin hormonu salgılaması olduğu bilinmektedir. Troxinin azlığı organizmada birçok gelişim bozuklukları yanında zihin gelişimini de bozmaktadır.

Kretenizm doğuşta mevcut ise bebeklikte çocuk:

 • Pasif görünür kımıldamak istemez
 • İştahsızdır, zorla yemek yer
 • Vücut soğuktur, kaslar gevşek ve sarkıktır
 • Deri soluktur ve sık sık esmer beneklere rastlanır.

Çocuklukta ise :

 • Tüm gelişim çok yavaştır
 • Vücut kısa ve bodurdur, vücut kısımları arasında oransızlıklara rastlanır
 • Alın açık ve basıktır, burnun altı geniş ve düzdür,
 • Gözler ayrı ve geniştir, göz kapakları iri, şişkin ve buruşuktur
 • Dudakları büyük ve kalındır, dil dışarı çıkıktır
 • Kısa ve kalın boyunludur
 • Tek tek çıkan gür siyah saçları vardır
 • Tırnakları kalın ve kısadır.

Kretenlere yüksek yayla yerlerde daha çok rastlanır. Troid hormonu tedavisi zamanında uygun tedavi edilirse olumlu sonuç alınabilen tek zihinsel gerilik tipidir.