GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜ

MODÜLÜN AMACI

Günlük yaşam becerilerini geliştirebilme

KAZANIMLAR

 1. Saç kurutma makinesi kullanır.
 2. Telefon kullanır.
 3. Çalar saat kurar.
 4. Asansör kullanır.
 5. Bilgisayar kullanır.
 6. Perde açar.
 7. Perde kapatır.
 8. Pencere açar.
 9. Pencere kapatır.
 10. Kapı açar.
 11. Kapı kapatır.
 12. Çöp toplar.
 13. Masa siler.
 14. Yer siler.
 15. Toz alır.
 16. Yer süpürür.
 17. Cam siler.
 18. Dolap düzeltir.
 19. Lavabo temizler.
 20. Buzdolabı temizler.
 21. Elektrik süpürgesi kullanır.
 22. Elektrik süpürgesini temizler.
 23. Yatak düzeltir.
 24. Nevresim takar.
 25. Giysi katlar.
 26. Giysi fırçalar.
 27. Elde çamaşır yıkar.
 28. Çamaşır makinesinde çamaşır yıkar.
 29. Çamaşır asar.
 30. Ütü yapar.
 31. İğneye iplik geçirir.
 32. Düğme diker.
 33. Örgü örer.
 34. Ayakkabı boyar.
 35. Mutfakta alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar.
 36. Kibrit yakar.
 37. Çakmak kullanır.
 38. Şişe kapağını açacak ile açar.
 39. Ocak kullanır.
 40. Fırın kullanır.
 41. Mikser kullanır.
 42. Buzdolabı kullanır.
 43. Tost makinesi kullanır.
 44. Ekmeğe yumuşak gıda maddeleri sürer.
 45. Yiyecek doğrar.
 46. Yiyecek dilimler.
 47. Yiyecek rendeler.
 48. Bıçakla yiyecek soyar.
 49. Yiyecek haşlar.
 50. Salata yapar.
 51. Sandviç hazırlar.
 52. Tost yapar.
 53. Hazır çorba pişirir.
 54. Tavada yumurta pişirir.
 55. Domates sosu hazırlar.
 56. Makarna pişirir.
 57. Pilav pişirir.
 58. Sebze kızartır.
 59. Toz içecek hazırlar.
 60. Ayran yapar.
 61. Süt ısıtır.
 62. Çay demler.
 63. Yemek masasını hazırlar.
 64. Yemek masası toplar.
 65. Çay servisi yapar.
 66. Elde bulaşık yıkar.
 67. Bulaşık makinesinde bulaşık yıkar.

MODÜLÜN SÜRESİ

Bu modül için öngörülen süre 120 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. “Günlük Yaşam Becerileri” modülü zihinsel yetersizliği olan bireylerin bağımsız olarak

yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan ev içi becerilerini (ev temizliği, mutfak

becerileri, giysi bakımı gibi) bireylere kazandırmayı amaçlamaktadır.

 1. Günlük yaşamı devam ettirebilmek için gerekli olan becerilerin öğretiminde ortam

düzenlemesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için kurum bünyesinde uygulama evinin

oluşturulması ve bireylerin aktif olarak bu ortamdan yararlanmaları sağlanmalıdır.

Çalışma yerinin öğretilecek beceriye uygun seçilmesi öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.

Çalışmaların tamamen doğal ortamlarda yapılmasına dikkat edilmelidir. Örneğin; oturma

odasıyla ilgili beceriler oturma odasında, yatak odasıyla ilgili beceriler yatak odasında,

mutfakla ilgili beceriler mutfakta çalışılmalıdır. Böylece bireylerin doğal ortamda

öğrendikleri beceriyi genellemesi kolaylaşır. Ancak doğal ortam kurum içerisinde

sağlanamadığında yapılandırılmış ortamda ilgili becerinin çalışılması gerekmektedir.

Ayrıca eğitim ortamında bireyin dikkatini dağıtacak uyaranların olmamasına, ortamın ısı,

ışık ve ses düzeyinin de eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak seviyede olmasına

dikkat edilmelidir.

 1. Kurum ortamındaki bazı sınırlılıklar günlük yaşamı devam ettirebilmek için gerekli olan

becerilerin başka ortamlara transferinin ve kalıcılığının sağlanmasını

güçleştirebilmektedir. Ailelerin çocuklarıyla geçirdikleri zaman diliminin daha uzun,

öğrenmenin doğal ortamda daha kolay ve kalıcı olması nedeniyle bireylerin okulda

öğrendikleri bilgi ve becerilerin pekiştirilmesi ve süreklilik kazanması için aileyle iş

birliğine gidilmeli ve aile eğitim programları geliştirilerek uygulanmalıdır.

 1. Günlük yaşam becerilerini kazanma; eğitime başlama zamanı, bireyin motor, dil, zihin

ve duygu gelişimine bağlıdır. Bu becerilerin kazandırılabilmesi için bireyin önceden

gerçekleştirmesi gereken ön koşul beceriler vardır. Bunlar; büyük ve küçük kasların

kullanımını gerektiren beceriler, el göz koordinasyonu, hareketleri taklit etme, görsel

dikkat ve basit emirleri (ver, al, tut, yap vb.) anlamadır. Bu becerileri gerçekleştiren

bireylerin günlük yaşam becerilerini öğrenmeleri daha kolay olacaktır.

 1. Günlük yaşam becerilerinin öğretiminde; ileri zincirleme, tüm beceri ve tersine

zincirleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin ortak yönü; öğretimde yardım

türlerinin kullanılması, yardım düzeyinin yavaş yavaş azaltılması sonunda bireyin

davranışı bağımsız olarak yapabilmesi ve öğrendiklerini farklı ortamlarda

uygulayabilmesidir. Günlük yaşamı devam ettirebilmek için gerekli olan becerilerin

öğretiminde, bireyin gelişim özellikleri ve bireysel yeterlilikleri ile öğretilecek becerinin

özelliğine uygun bir öğretim yöntemi seçilmesine dikkat edilmelidir.

 1. Destek eğitime ihtiyaç duyan zihinsel yetersizliği olan bireyler, becerileri

kazanmalarında daha fazla yönlendirilmeye, desteklenmeye, sürekli ve sistemli bir

eğitime gereksinim duyarlar. Bu nedenle beceri kazandırma süreci; uzun süreli eğitim,

sık tekrar, sözel ipuçları, model olma ve fiziksel yardımda bulunma gibi öğretim

süreçlerinin kullanılmasını gerektirmektedir.

 1. Telefon kullanma becerisinin öğretiminde bireyin günlük yaşantısında kullanabileceği ev

veya cep telefonu, ankesörlü telefon çeşitlerinden her birinin öğretim süreci farklı

olmalıdır. Bireylerin günlük yaşantısında öncelikli olarak hangi telefonu kullanması

gerekiyorsa öğretime o telefondan başlanmalıdır.

 1. Öğretime başlamadan önce, öğretilecek beceriyle ilgili araçların önceden belirlenip

çalışma sırasında hazır bulundurulması, tam ve sağlam olması gerekir. Örneğin mutfak

becerilerinden çay demleme becerisinin kazandırılması için gerekli olan çaydanlık,

demlik, çay vb. araç-gereç temin edilmelidir. Ayrıca kullanılacak araç ve gereçlerin

bireyin bireysel gelişim özelliklerine uygun olmasına dikkat edilmelidir.

 1. Bireylere, uygun ortam ve araç-gereç sağlandıktan sonra günlük yaşam becerilerini

kazandırmak için önceden yapılan değerlendirmeler de dikkate alınarak öğretime geçilir.

Bu aşamada kazandırılmak istenen beceriler bireye açık ve basit bir şekilde baştan sona

anlatılmalı ve/veya gösterilmelidir. Bireyin başarılı olacağını belirten ifadeler kullanarak

beceriyi öğrenmede birey cesaretlendirilmelidir. Daha sonra bireye becerinin her

basamağı sırasıyla tek tek anlatılıp gösterilirken bireyin de tekrar etmesi sağlanmalıdır.

Bu aşama sonunda bireye beceri ile ilgili yönerge verilerek bireyden beceriyi sırasıyla

yapması istenir. Bireye beceriyi yapabilmesi için yeterli zaman verilmelidir. Bireye

bağımsız olarak yaptığı basamakta müdahale edilmezken yapamadığı basamakta ipucu

veya yardım sağlanarak bireyin beceriyi yapması sağlanır. Birey beceri basamaklarını

doğru olarak yaptığında pekiştirilmedir. Bu pekiştirme “Aferin, çok güzel.” vb. sözel

pekiştireçler olabileceği gibi somut pekiştireçler de olabilir. Öğretim esnasında genel

ifadelerden çok özel ifadeler, soyut kavramlardan çok somut kavramlar kullanılmalıdır.

Bireyin anlamadığı konu ve becerileri sorması, duygu ve düşüncelerini ifade etmesi

sağlanmalıdır.

 1. Modülde yer alan tüm beceriler ile ilgili çalışmalar yapılırken de kolaydan zora doğru bir

yol izlenmelidir. Ayrıca her becerinin öğretiminde ön koşul becerilerin daha önce

öğretilmesine dikkat edilmelidir. Örneğin, salata yapma becerisinden önce, bıçakla

yiyecek doğrama becerisi kazandırılmalıdır. Bu tür kesici aletlerin kullanılacağı

becerilerde tüm güvenlik tedbirlerinin alınmasına özen gösterilmelidir.

 1. Bireylere ev araç gereçlerinin kullanımı öğretilirken kişisel yaşantısında kullanacağı araç

gereçlerin öğretimine öncelik verilmelidir. Örneğin, bireyin evinde bulaşık makinesi

yoksa bulaşık makinesi kullanımı becerisi diğer becerilerden daha sonraya bırakılmalıdır.

 1. Destek eğitimi ile kazandırılmak istenen beceriler, mutlaka bireyin evinde de tekrar

edilmelidir. Bu nedenle becerinin nasıl öğretileceği konusunda aileye eğitim verilmelidir.

Bu çerçevede bireye kazandırılmak istenen kazanım ve buna ilişkin eğitim programı

(BEP) ile ilgili ailenin yapacakları düzenli toplantılar ve görüşmelerle anlatılmalıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. ÇEŞİTLİ ARAÇ GEREÇLERİ KULLANMA
 2. Saç Kurutma Makinesi
 3. Ev Telefonu-Cep Telefonu-Ankesörlü Telefon
 4. Çalar Saat Kurma
 5. Asansör
 6. Bilgisayar
 7. EV TEMİZLİĞİ VE DÜZENİ
 8. Perde Açma ve Kapatma
 9. Pencere Açma ve Kapatma
 10. Kapı Açma ve Kapatma
 11. Çöp Toplama
 12. Masa ve Yer Silme
 13. Toz Alma
 14. Yer Süpürme
 15. Cam Silme
 16. Dolap Düzeltme
 17. Buzdolabı ve Lâvabo Temizleme
 18. Elektrik Süpürgesi Kullanma ve Temizleme
 19. Yatak Düzeltme
 20. Nevresim Takma
 21. GİYSİLERİN BAKIMI
 22. Giysi Katlama
 23. Giysi Fırçalama
 24. Elde ve Makinede Çamaşır Yıkama
 25. Çamaşır Asma
 26. Ütü Yapma
 27. İğneye İplik Geçirme
 28. Düğme Dikme
 29. Örgü Örme
 30. Ayakkabı Boyama
 31. MUTFAK BECERİLERİ
 32. Mutfakta Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri
 33. Mutfak Araç Gereçleri
 34. Kibrit
 35. Çakmak
 36. Açacak

ç. Ocak

 1. Fırın
 2. Mikser
 3. Buzdolabı
 4. Tost makinesi
 5. Yiyecek Hazırlama
 6. Ekmeğe yumuşak gıda maddeleri sürme
 7. Yiyecek doğrama
 8. Yiyecek dilimleme

ç. Yiyecek rendeleme

 1. Bıçakla yiyecek soyma
 2. Yiyecek haşlama
 3. Salata yapma
 4. Sandviç hazırlama

ğ. Hazır çorba pişirme

 1. Tost yapma

ı. Hazır çorba pişirme

 1. Tavada yumurta pişirme
 2. Domates sosu hazırlama
 3. Makarna pişirme
 4. Pilav pişirme
 5. Sebze kızartma
 6. İçecek Hazırlama
 7. Toz içecek hazırlama
 8. Ayran yapma
 9. Süt ısıtma

ç. Çay demleme

 1. Temizlik ve Düzen
 2. Yemek masası hazırlama
 3. Çay servisi yapma
 4. Elde bulaşık yıkama

ç. Bulaşık makinesinde bulaşık yıkama

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu modülde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi

değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim

sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili

hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme
 2. Günlük yaşam becerileri değerlendirilirken Kaba Değerlendirme Formu’nda

bağımsız olarak yapılan beceriler “+”, bağımsız olarak yapılamayan beceriler “-”

olarak işaretlenmelidir. Açıklama bölümüne ise değerlendirme sırasındaki gözlemler

yazılmalıdır.

 1. Kaba Değerlendirme Formu’na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale

edilmemeli ve bireye yardımda bulunulmamalıdır.

 1. Kaba değerlendirme sonucunda aile ve öğretmen veya uygulayıcı iş birliği yaparak

BEP hazırlanmalıdır.

ç. Kaba değerlendirmeye başlamadan önce zihinsel yetersizliği olan birey ile aile bu

değerlendirmenin hangi amaçla ve ne için yapıldığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Böylece değerlendirmeye başlamadan önce ailenin görüşleri alınmış, bireyin

yapılacak olan uygulamaya ilişkin tereddütleri giderilmiş olacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme
 2. Öğretim öncesi değerlendirmeye başlamadan önce bireyin fiziksel ihtiyaçları

(yemek, tuvalet vb.) mutlaka giderilmelidir.

 1. Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle çalışılacak aşamanın analizi

yapılmalıdır. (Çalışılacak kazanımın alt basamakları belirlenmelidir.)

 1. Öğretim öncesi değerlendirme sonuçları, Performans Kayıt Tablosu’nda yer alan

öğretim öncesi değerlendirme sütununa işaretlenmelidir.

ç. Yapılan kaba değerlendirme sonucunda “Tost makinesi kullanır.” kazanımının

yetersiz olduğu ve bağımsız olarak yapamadığı varsayılarak bir örnek

hazırlanmıştır.

 1. Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle ele alınan “Tost makinesi kullanır.”

kazanımı alt basamaklara ayrılmıştır: 1.Fişi prize takar. 2.Isı düğmesini ayarlar.

3.Tost makinesinin üst kapağını kaldırır. 4.Yiyeceği alt ızgaranın üstüne yerleştirir.

5.Üst kapağı kapatır. 6.Yiyecek pişene kadar bekler. 7.Tost makinesinden yiyeceği

alır. 8.Fişi prizden çıkartır.

 1. “Öğretim Öncesi Değerlendirme” sütununa tost makinesi kullanma ile ilgili

işaretleme yapılırken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve bireyin

bunu yapıp yapamadığına bakılır. Her bir alt basamak için bağımsız olarak

gerçekleştiriyor ise B, sözel ipucu ile gerçekleştiriyor ise , model olma ile

gerçekleştiriyor ise MO, fiziksel yardım ile gerçekleştiriyor ise FY yazılır.

 1. Öğretim Sürecini (Ders Saati) Değerlendirme
 2. Öğretim sürecini değerlendirme sonuçları, her ders saati sonunda Performans

Kayıt Tablosu’nda yer alan “Öğretim Sürecini Değerlendirme” sütununa

işaretlenir. Her ders saati, alt basamaklar için bağımsız olarak gerçekleştiriyor ise

B, sözel ipucu ile gerçekleştiriyor ise , model olma ile gerçekleştiriyor ise MO,

fiziksel yardım ile gerçekleştiriyor ise FY. sütunlarına (X) işareti konur.

 1. Öğretim öncesi değerlendirme sonucunda bireye “tost makinesi kullanma”

kazanımının alt basamaklarından bağımsız olarak yapamadıkları üzerinde öğretim

yapılacaktır.

 1. Her ders saati öğretiminin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı

“Öğretim Sürecini Değerlendirme” sütununda bulunan ilgili satırlara işlenir.

ç. Performans kayıt tablosunun sonunda yer alan Aile Bilgilendirme Bölümünde, tost

makinesi kullanma öğretiminin kalıcı olabilmesi için evde yapılacak tekrarlar ile

ilgili açıklamalar da bulundurulacaktır.

Ç. Son Değerlendirme

 1. Örnek alınan kazanım tost makinesi kullanma olduğu için öğretim sürecinde

yapmış olduğumuz son ders saati değerlendirmesi, aynı zamanda bireyin bu

kazanım için son değerlendirilmesi olacaktır. Bu nedenle son değerlendirme için

ayrı bir form hazırlanmayacaktır.

 1. Öğretim Sonrası Değerlendirme
 2. Bireyin gelişimi, öğretim sürecini değerlendirme sonuçlarına uygun olarak her ay

sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’na işlenecektir.

 1. Dönem sonu performans değerlendirme formu doldurulurken kazanıma hangi ayda

başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna, kazanım bir ay içinde sonlandırıldıysa (kazanım

gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı aydan sonraki aylarda

devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir. Kazanımın

gerçekleştiği aya “+” konur.

 1. Dönem sonunda öğretimi yapılamayan ve öğretimi tamamlanamayan kazanımlar da

“Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu”na kaydedilecektir.

ç. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyen ya da öğretimi

yapılamayan kazanımlar ayrıntılı olarak, öğretime hiç başlanmadı ise bunun

gerekçeleri; öğretime başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise

hangi alt basamakta kalındığı “RAM Bilgilendirme Bölümünde açıklanacaktır.