Neler Yapıyoruz

 1. TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ

  Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimlerinin temel amacı, bu bireylerin yaşamlarını bağımsız olarak devam ettirebilmeleri için gerekli olan becerileri kazandırmaktır. Devamını Gör…

 2. SOSYAL HAYAT EĞİTİMİ

  “Sosyal Hayat” modülü sosyal bilgiler ve hayat bilgisi konularını kapsamaktadır. Sosyal Hayat modülünde yer alan kazanımlar zihinsel yetersizliği olan bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanılabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlayacak nitelikte düzenlenmiştir. Devamını Gör…

 3. PSİKOMOTOR BECERİLER EĞİTİMİ

  Duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan davranışlar psikomotor olarak adlandırılır. Bireyin ve toplumun yaşamını sürdürmesinde psikomotor beceriler çok önemlidir. Psikomotor becerilerin kazanılması süreklilik gerektirir. Bireylerin önce büyük, daha sonra küçük kasları gelişir ve işlerlik kazanır. Bu nedenle psikomotor becerilerin öğretimi çalışmalarında önce büyük kasların sonra küçük kasların gelişimi amaçlanmaktadır. Devamını Gör…

 4. GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ

  “Günlük Yaşam Becerileri” modülü zihinsel yetersizliği olan bireylerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan ev içi becerilerini (ev temizliği, mutfak becerileri, giysi bakımı gibi) bireylere kazandırmayı amaçlamaktadır. Devamını Gör…

 5. DİL, KONUŞMA VE ALTERNATİF İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

  Dil, konuşma ve alternatif iletişim becerilerini geliştirebilmeyi amaçlayan eğitimlerdir. Devamını Gör…

   

HABERLER

Tüm Haberler

Etkinliklerimiz