PROPRİOSEPTİF SİSTEM(VÜCUT FARKINDALIĞI) MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

Vücut hareketlerini düzgün ve kontrollü yapabilme.

KAZANIMLAR

 1. Nesneleri iterek kas ve eklemlere uyarı verir.
 2. Nesneleri çekerek kas ve eklemlere uyarı verir.
 3. Elleri üzerinde yürür.
 4. Yüzüstü yatarken elleri üzerinde baş ve gövdesini kaldırır.
 5. Gözler açık ve kapalı vücut pozisyonunun farkında olur.
 6. Bara tırmanır.

MODÜLÜN SÜRESİ

Proprioseptif (vücut farkındalığı) modülünün uygulama süresi toplam 160 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Proprioseptif (vücut farkındalığı) sisteme yeteri kadar uyarı almayan bireyler sık

düşebilirler. Bu bireyler, hareketlerini düzgün ve kontrollü yapamadıkları için nesneleri

kırabilir; çevredeki eşyalara sıklıkla çarpabilirler. Bazı bireyler ise; yazı yazarken deftere ve

kaleme fazlaca baskı uygular ve çoğunlukla kalemin ucunu kırarlar. Bu nedenle

proprioseptif sisteme yönelik hareketlerin uygulanması önemlidir.

 1. Proprioseptif sisteme maksimum uyarı sağlayacağı için ağır nesneleri ve oyuncakları itme,

çekme ve taşıma hareketleri, bara tırmanma, dirence karşı yapılan hareketler yapılmalıdır.

Bireyin yaş ve ilgisine göre uygun hareketler seçilmelidir.

 1. Eğitim yapılırken en kolay aşamadan başlanarak zora doğru ilerlenir ve beceri öğretimi

işlem basamakları (model olma, sözel ve fiziksel yardım) kullanılmalıdır.

 1. Yapılan hareketlerin evde devamlılığını sağlamak için aileye bilgilendirme yapılmalıdır.
 2. Proprioseptif sistem modülü, kaba motor gelişim programının tüm modülleri ile birlikte

uygulanabilir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. AĞIR NESNELERİ İTME VE ÇEKME
 2. ELLER ÜSTÜNDE DURMA
 3. Kedi Pozisyonunda Ayaklarla Topa Vurma
 4. Kurbağa Sıçraması
 5. Yengeç Yürüyüşü

Ç. ELLER ÜSTÜNDE YÜRÜME

 1. D. BARA TIRMANMA

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı)” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci;

kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda… vb.), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme:Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme:Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı

aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.

Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak, öğretime hiç başlanmadı ise bunun gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen

kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar

yapılacaktır.