İLERİ DÜZEY FONKSİYONEL BECERİLER MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

İleri düzey fonksiyonel becerileri geliştirebilme.

KAZANIMLAR

 1. İki çizgi arasında öne ve yana doğru yürür.
 2. Tek çizgi üzerinde öne ve yana doğru yürür.
 3. Öne doğru iki ayak üzerinde sıçrayarak ilerler.
 4. Öne doğru tek ayak üzerinde sıçrayarak ilerler.
 5. Farklı yükseklikteki engelleri sıçrayarak geçer.
 6. Rampadan bağımsız olarak çıkar.
 7. Rampadan bağımsız olarak iner.
 8. Farklı şekiller üzerinde yürür.
 9. Farklı yükseklikteki basamaktan sıçrayarak iner.

MODÜLÜN SÜRESİ

İleri düzey fonksiyonel beceriler modülünün uygulama süresi toplam 100 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. İleri düzey fonksiyonel becerileri geliştirme çalışmaları yapılırken en kolay aşamadan

başlanarak zora doğru ilerlenir ve beceri öğretimi işlem basamakları ( model olma, sözel ve

fiziksel yardım) kullanılmalıdır.

 1. İki çizgi üzerinde yürüme çalışması yapılırken, kolaydan zora doğru ilerlemek için çizgiler

arası mesafe giderek daraltılmalıdır.

 1. Bireyin kendine güvenini geliştirmek için sıçrama çalışmaları sırasında önce tek elden

destek verilmelidir.

 1. Rampa inip çıkma çalışmaları sırasında yüzeyin kaygan olmamasına dikkat edilmelidir.
 2. Çizgi ve farklı geometrik şekillerin bireyin dikkatini çekecek şekilde belirgin olmasına özen gösterilmelidir.
 3. Sıçrama çalışmaları sırasında bireyin güvenliğini sağlayacak önlemler alınmalıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. YÜRÜME ÇALIŞMALARI
 2. İki çizgi arasında öne ve yana yürüme
 3. Tek çizgi üzerinde yürüme
 4. Şekiller üzerinde yürüme
 5. SIÇRAMA
 6. Çift Ayak
 7. Tek Ayak
 8. Sıçrayarak engel geçme
 9. Sıçrayarak basamak inme
 10. RAMPA ÇIKMA-İNME

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba

değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda… vb.), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme:Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme:Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım

başlanıldığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak

işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım

gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar yapılacaktır.