All posts by: admin

About admin

TÜRKÇE MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Türkçeyi doğru kullanma becerisini kazanabilme KAZANIMLAR Sözel yönergelere uyar. Sözcükleri doğru kullanır. Görsel uyaran verildiğinde tepki verir. İşitsel uyaran verildiğinde tepki verir. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu sağlar. El, göz koordinasyonu sağlar. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirici taklidî hareketler yapar. Yazıda kullanılan araç-gereçleri tanır. Yazı araç-gereçlerini […]

TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Toplumsal yaşam becerilerini kazanabilme KAZANIMLAR Günlük işlerin gerektirdiği farklı durumlara uygun söz kalıplarını kullanır. Gerektirdiğinde reddetme davranışı gösterir. Karşısındaki kişilerin ifade ettiği duygulara uygun tepki verir. İletişimde bulunduğu kişilere karşı hoşgörülü ve anlayışlı olmaya dikkat eder. Bilgi almak için sorular sorar. Serbest zamanını ilgileri doğrultusunda değerlendirir. Sinema, tiyatro gibi […]